Succesvolle APK actie voor het kinderfonds van Slachtofferhulp

Vanaf 2020 zet CarProf Van Boven Emmen zich in voor kinderen die slachtoffer of nabestaande zijn van een verkeersongeval. Wij hebben een check overhandigd aan het Fonds Slachtofferhulp voor jonge verkeersslachtoffers.